alkaligenes


n. 產鹼桿菌屬

【中文解釋】

n. 名詞
alizarin n. 茜素
alkahest n. 萬能溶劑
alkalemia n. 鹼血症
alkalescence n. 微鹼性
alkalescent adj. 微鹼性的
alkalex n. 陽離子交換劑
alkali n. 鹼, 鹼性, 鹼金屬 a. 鹼性的
alkalic adj. 鹼性的
alkaliferous n. 含鹼性
alkalify vt. 使成鹼性 vi. 鹼化
alkaligenes n. 產鹼桿菌屬
alkalimeter n. 鹼度計, 鹼計
alkalimetric adj. 鹼滴定的
alkalimetry n. 鹼定量法, 鹼測定法
alkaline adj. 鹼的, 鹼性的
alkalinity n. 鹼性, 鹼度, 含鹼量
alkalinization n. 鹼化
alkalinize vt. 使鹼化
alkalinuria n. 鹼性尿
alkaliotropism n. 趨鹼性