aphrolite


n. 泡沫岩

【中文解釋】

n. 名詞
aphredoderoidei n. 胸肛魚亞目
aphrite n. 鱗方解石
aphrizite n. 泡沸電氣石;黑電氣石
aphrodisia n. 情慾
aphrodisiac n. 春藥 adj. 催情的
aphrodisiacal a. 引起性慾的 n. 春藥, 壯陽劑
aphrodisiomania n. 色情狂
Aphrodita n. 鱗沙蠶屬
aphrodite n. 阿芙蘿黛蒂、滑鎂皂石
aphroid n. 互嵌狀
aphrolite n. 泡沫岩
aphrolith n. 泡沫岩
aphrophyllum n. 嵌珊瑚
aphrosiderite n. 鐵華綠泥石;鱗綠泥石
aphtha n.小潰瘍
aphthalose n. 鉀芒硝
aphthitalite n. 鉀芒硝
aphthoid a.像口瘡的
aphthong n.不讀音字母
aphthonite n. 銀黝銅礦