coemulsifier


n. 輔助乳化劑,輔助乳化器

【中文解釋】

n. 名詞
coelolepida n. 盾鱗目;盾鱗魚類
coelom n. 體腔
coelomate n. 體腔動物 a. 有體腔的
coelomoduct n. 體腔管
coelongate n. 等長的,同長的
coelophysis n. 虛形龍
coelosis n. 成腔
coelosomia n. 露臟畸形
coelostat n. (天)定天鏡
coemption n.囤積
coemulsifier n. 輔助乳化劑,輔助乳化器
coenacle n.(Cenacle)耶穌用最後晚餐的房間
coenenchyma n. 共骨骼
coenesthesia n. 存在感覺
coenesthesis n. 存在感覺
coenobiology n. 生物社會學
coenobiosis n. 群集生活
coenobite n.(修道院)住院修士
coenobitic adj. 修道士的
coenobitism n.修道士生活