coenogenesis


n. 後生變態

【中文解釋】

n. 名詞
coenesthesis n. 存在感覺
coenobiology n. 生物社會學
coenobiosis n. 群集生活
coenobite n.(修道院)住院修士
coenobitic adj. 修道士的
coenobitism n.修道士生活
coenobium n. 定型群體
coenocline n. 群集漸變群
coenocyte n. 多核細胞, 多核體
coenocytic n. 多核[的]
coenogenesis n. 後生變態
coenogenetic n. 新生性變態的
coenology n. 群集學
coenosarc n.共體
coenosis n. 生物群集
coenosium n. 群集
coenospecies n. 近群種
coenosteum n. 間骨骼
coenotype n. 共通型,基本型
coenurus n.共尾幼蟲