cyrtospirifer


n. 彎喙石燕

【中文解釋】

n. 名詞
cyrano n. 西拉諾﹝一反應器名稱﹞
Cyril n. 西瑞爾
cyrillic adj. 西里爾字母的
cyrtina n. 魚筐貝
cyrtiopsis n. 魚形貝
cyrtoceracone n. 弓角石殼
cyrtoceras n. 弓角石
cyrtochoanites n. 變短領鸚鵡螺
cyrtograptus n. 弓筆石
cyrtolite n. 曲晶石
cyrtospirifer n. 彎喙石燕
cyrtostyle n.圓肚門廊 a.柱子呈外突弧狀排列的
cyrtovaginoceras n. 弓鞘角石
cyst n. 包囊, 囊腫, 囊胞
cystadenocarcinoma n. 囊腺癌
cystadenoma n. 囊腺瘤,膀胱腺瘤
cystathioninuria n. 胱硫醚尿症;半胱胺甲硫胺酸尿症
cystectomy n. 囊切除術, 膽囊切除術, 膀胱切除術
cysted adj. 有胞囊的, 有囊腫的
cysteine n. 半胱氨酸