dielectrolysis


n. 電解滲入法

dieblock n. 模座;模塊;滑塊;板牙
diecastings n. 壓鑄件
diecdysis n. 雙蛻皮
diecious adj. (生)雌雄異體的
died v. die的動詞過去式、過去分詞
dieffenbachia n.花葉萬年青
diehard n. 頑固分子, 倔強的人
diel n. 日周性的;一晝夜
dieldrin n.狄氏劑
dielectric n. 電介質 a. 非傳導性的
dielectrolysis n. 電解滲入法
dielectrometer n. 介質測試器;介質計
dielectron n. 介質場效(電晶)體
dielectrophoresis n. 介電泳
diemaker n. 製模工, 開模工
diencephalon n. 間腦
diene n.二烯(烴)
dienestrol n. 雙烯雌素
dieresis n. 分音符號
dies pl. die的複數及第三人稱單數