dyscrystalline


n. 不良結晶質

【中文解釋】

n. 名詞
dysbetalipoproteinemia n. 異常β-脂蛋白血症
dysbolism n. 代謝障礙
dyscalculia n. 計算困難, 計算障礙
dyscatabrosis n. 吞嚥困難,吞嚥障礙
dyschezia n.大便困難
dyscholia n. 膽汁障礙
dyschromatopsia n.色覺障礙
dyscrasia n. (罕)體液不調
dyscrasite n.安銀礦
dyscrinism n. 腺體分泌障礙
dyscrystalline n. 不良結晶質
dysdipsia n. 飲水困難
dysendocrinism n. 內分泌障礙
dysenteric adj. 痢疾的
dysentery n. 痢疾
dysepulotic n. 收疤不良的
dyserasia n. 惡病質
dysesthesia n.感覺遲鈍
dysfunction n. 機能不良
dysfunctional adj. 不正常的