dysmerogenesis


n. 部分發育不良

dyslexic adj. 誦讀困難的
dyslipidemia n. 異常血脂症
dyslipidosis n. 脂質代謝不全
dyslipoproteinemia n. 異常脂蛋白血症
dyslogia n. 言語困難, 言語障礙, 難語症
dyslogistic adj. 責難的, 非難的, 貶低人的
dyslogy n. 非難, 貶抑
dyslysin n.難溶素
dysmenorrhea n. 痛經
dysmenorrhoea n. 痛經
dysmerogenesis n. 部分發育不良
dysmorphophobia n. 畸形恐怖, 身體畸形畏懼症
dysmyotonia n. 肌弛緩,肌無緊張
dysnystaxis n. 瞌睡
dysodil n. 乾腐植煤
dysodile n. 碳氫石
dysodonts n. 貧齒類
dysodynia n. 陣痛不足
dysontology n. 異常發生學
dysopsia n. 視覺障礙