geogenesis


n. 地球發生論

【中文解釋】

n. 名詞
geodiferous adj. 有晶洞的
geodimeter n. 光電測距儀
geoduck n.女神蛤
geodynamics n.地球動力學
geoeconomics n. 地緣經濟學, 地理經濟學
geoecotype n. 地理生態型
geoengineering n. 地質工程
Geoff n. 傑夫
Geoffrey n. 傑佛理
geofracture n. 大地裂;大地縫;地裂線
geogenesis n. 地球發生論
geogeny n. 地球成因學
geognostic adj. 構造地質學的
geognosy n.構造地質學
geogonic adj. 地球成因學的
geogony n.地球成因學論
geogram n. 地層岩柱
geographer n.地理學者
geographic adj. 地理學的
geographical adj. 地理的