gynandromorphic


adj. 雌雄嵌性的

gynaecological adj. 婦科醫學的
gynaecologist n. 婦科醫生
gynaecology n. 婦科醫學
gynaecomastia n. 男性女乳症
gynaeolatry n. 女性崇拜
gynander n. 性嵌合體, 男化女子
gynandria n. 雌雄同體性
gynandrian adj. 合蕊的
gynandrism n. =gynandry
gynandromorph n. 陰陽人, 雌雄嵌體
gynandromorphic adj. 雌雄嵌性的
gynandromorphism n. 雌雄嵌體, 雌雄同體性, 兩性畸形
gynandrous adj. 雌雄同體的, 雌雄蕊合體的
gynandry n. 雌雄同體性
gynantherous adj. 雌化雄蕊的
gynarchy n. 婦女政治
gynecium n. =gynoecium
gynecocracy n. 婦女當政
gynecoid adj. 有女性特徵的
gynecologic adj. 婦科醫學的