gynogenesis


n. 雌核生殖

gynecomastism n. 男性乳房發育症
gynecopathy n. 婦人病症
gyneocracy n. 婦女當政
gyneolatry n. =gynaeolatry
gynephobia n. 恐女病
gyniatrics n. 婦科治療學
gynobase n. 雌蕊托, 子房基部
gynocracy n. 婦女當政
gynodioecious n. 雌花兩性花異株的
gynoecium n. 雌蕊, 雌蕊群
gynogenesis n. 雌核生殖
gynomonaecious n. 雌雄同株的
gynomonoecious adj. 雌全同株的
gynophobia n. 女人恐懼症, 恐女症
gynophore n. 雌器柄
gynostegium n. 合蕊冠
Gynura n. 三七草(菊科)
gyp n. 校工 vt. 騙 vi. 騙 a. 不誠實的
gypidula n. 鷹奴貝
gyposaurus n. 兀龍