hepatotoxemia


n. 肝毒素血症

【中文解釋】

n. 名詞
hepatopexy n. 肝固定術
hepatopostema n. 肝膿腫
hepatoprotective n. 保肝
hepatorenal adj. 肝腎的
hepatorrhaphy n. 肝縫合術
hepatorrhea n. 肝汁漏
hepatorrhexis n. 肝破裂
hepatoscopy n. 祭牲剖肝占卜術
hepatosis n. 肝障礙,肝病
hepatosplenomegaly n. 肝脾腫大
hepatotoxemia n. 肝毒素血症
hepatotoxic adj. 肝毒素的
hepatotoxicity n. 肝臟毒性, 肝中毒
hepatotoxin n. 肝毒素, 肝細胞毒素
hepcat n. 爵士音樂迷
Hephaestus n. 赫菲斯托斯
Heppelwhite n. 海普懷特式傢俱 a. (指傢俱)海普懷特式的
Hepplewhite n. 赫波懷特式傢俱
hepta n.七
hepta- pref. 字首表示"七"