hydrofracturing


n. 水裂作用

【中文解釋】

n. 名詞
hydroelectricity n.水力電氣
hydroenergy n. 水能
hydroexplosion n. 水汽爆炸
hydroflumethiazide n.(藥)氫氟甲 (利尿降壓藥)
hydrofluoric adj. 含氫和氟的
hydrofoil n.水翼
hydroform n. 液壓成型
hydroforming n.加氫重整
hydroformylation n. 氫甲醯化[反應]
loft n. 閣樓 vt. 把…高擊出去
hydrofracturing n. 水裂作用
hydrofranklinite n. 黑鋅錳礦
hydrogarnet n. 水柘榴石
hydrogasification n. 加氫氣化
hydrogasifier n. 加氫氣化器
hydrogel n.水凝膠
hydrogen n. 氫
hydrogenase n. 氫化酶
hydrogenate vt. 使氫化, 使與氫化合, 給…加氫
hydrogenation n. 氫化作用, 加氫