hydropyrolysis


n. 加氫高溫裂解

【中文解釋】

n. 名詞
hydroplasticity n. 水塑性
hydropleuritis n. 滲出性胸膜炎
hydroplutonic n. 水火成的
hydropneumatic adj. 液壓氣動的
hydroponic adj. 水耕法的
hydroponics n.水耕法
hydropower n.水力發出的電力
hydropress n. 水壓機,液壓機
hydrops n.(古)=dropsy
hydropsy n.水腫病 n.(古)=dropsy
hydropyrolysis n. 加氫高溫裂解
hydroquinone n.對苯二酚
hydroreforming n. 加氫重組
hydrorhiza n. 螅根
hydrosalpinx n. 輪卵管水腫
hydroscope n.深水望遠鏡
hydrosere n.(生)水生演替系列
hydroski n.水橇
hydrosol n.水溶膠
hydrosome n.水螅群體