hypoinsulinism


n. 低胰島素症

【中文解釋】

n. 名詞
hypogynous adj. (指花托、雄蕊等)下位的
hypohemoglobinemia n. 低血紅素血症
hypohepatia n. 低肝功能
hypohidrosis n. 少汗,缺汗
hypohormonism n. 低內分泌功能症
hypohyal n.下舌骨
hypohyaline n. 半玻質
hypohypophysism n. 垂體低能症
hypoid adj. 準雙曲面齒輪的
hypoinsulinemia n. 低胰島素血症
hypoinsulinism n. 低胰島素症
hypoischium n. 後坐骨
hypokalemia n.(=hypokaliemia)血鉀過少
hypoketonemia n. 低酮血症
hypokinemia n. 心驅血力不足
hypokolasia n. 抑制力不足
hypolarynx n. 下喉部
hypolethal n. 低於致死的
hypolimnion n. (湖的)深水層
hypolipidemia n. 低脂血症