iodobenzene


n. 碘化苯

【中文解釋】

n. 名詞
iodic adj. 碘的
iodide n. 碘化物
iodimetry n. 碘滴定
iodin n.碘
iodinate vt.以碘處理 n.碘酸鹽
iodination n. 碘化
iodine n. 碘
iodise vt. 用碘處理
iodism n. 碘中毒
iodize vt. 用碘處理
iodobenzene n. 碘化苯
iodobromite n. 碘溴銀礦
iodocasein n. 碘化酪蛋白
iodochlorhydroxyquin n. 碘氯羥 
iodocholesterol n. 碘膽固醇
iodoform n. 三碘甲烷
iodoglobulin n. 碘球蛋白
iodol n. 四碘砒硌
iodometry n. 碘定量法
iodophor n.碘遞體