kenogenesis


n.(生)新性發生

kenaf n.洋麻
kendo n. 劍道
Kennan n. 肯南(姓氏)
Kennebec n. 肯納培克河(美國緬因州)
Kennedy n. 甘乃迪
kennel n. 狗舍、狗繁殖場 v. 關進狗舍
Kenneth n. 肯尼士
kenngottite n. 輝銻銀礦
kenning n.隱喻語
keno n.基諾(一種賭博)
kenogenesis n.(生)新性發生
kenong n. 克隆鑼(印尼)
kenophobia n. 空曠空間恐怖
kenosis n. 神性放棄
kenotron n. 兩極整流管
kenrioidei n. 克奈魚亞目
kenspeckle adj. 明顯的
Kent n. 肯特郡
kentallenite n. 橄欖二長岩
kentanium n. 硬質合金