kymoscope


n. 血流檢視器

【中文解釋】

n. 名詞
kylindrite n. 圓柱錫礦
kylite n. 橄欖鹼輝岩
kylix n. 基里克斯杯
kyloe n. 基洛愛牛
kymatology n. 波浪學
kymocyclograph n. 描波器
kymogram n.記波圖
kymograph n. 波動曲線記錄儀
kymography n.記波照相術
remonstrate vt. 抗議地說, 告誡地說 vi. 抗議, 反對, 告誡, 責備
kymoscope n. 血流檢視器
Kymric adj. 威爾士人的 n. 威爾士語
Kyoto n. 京都
kyphosinae n. 【魚舵】亞科
kyphosis n. 駝背
kyphosus n. 舵魚屬
kyrgyzstan n. 吉爾吉斯
kyschtmite n. 剛玉鈣長黑雲岩
kyschtymite n. 剛玉鈣長黑雲岩
kyte n.(蘇)肚皮