lamproom


n. 礦燈室

【中文解釋】

n. 名詞
lampooner n. 諷刺文作者
lampoonery n. 諷刺詩的寫作, 嘲諷性質
lamppost n. 街燈柱
lamprey n.八目鰻
lampridiformes n. 月魚目
lamprioidei n. 月魚亞目
Lampris n.月魚屬
lamprites n. 輝閃礦物
lamproite n. 暗色正長岩類
remonstrate vt. 抗議地說, 告誡地說 vi. 抗議, 反對, 告誡, 責備
lamproom n. 礦燈室
Lampropeltis n.小滑鱗蛇屬
lamprophanite n. 珠光頁石
lamprophyllite n. 閃葉石
lamprophyre n. 煌斑岩
lamprophyric n. 煌斑岩的
lamproschist n. 煌斑片岩
lamprosyenite n. 煌斑正長岩
lamprotula n. 麗蚌
lampshade n.燈罩