luveside


n. 迎風面

【中文解釋】

n. 名詞
luthern n. 老虎天窗, 屋頂窗
luthier n. 撥弦樂器製作匠
lutidine n. 盧剔啶 二甲基 啶
luting n. 封泥
lutist n. 彈琵琶者, 琵琶製造者
lutite n. 泥質岩
lutose adj. 覆蓋著泥狀物的
lutyte n. 泥岩
lutz n.(花樣滑冰中)後外鉤點冰一周跳
luv n.愛
luveside n. 迎風面
luvisol n. 淋溶土
luvside n. 向風面
luvvie n. (英)(口)裝模作樣的人
lux n. 勒克斯
luxate vt.使骨脫節
luxated vbl. luxate動詞的過去式、過去分詞
luxating vbl. luxate動詞的現在分詞、動名詞
luxation n. 脫臼
luxe n. (法)奢侈, 豪美