mcrogrid


n. 微電網

【中文解釋】

n. 名詞
mc n.(域)Monaco
McCarthyism n. 麥卡錫主義
mcdonaldization n. 麥當勞化
mcf n.=mille cubic feet千立方英尺
mch n.=millicurie hour 毫居里一小時
mci n.=millicurie 毫居里
McIntosh n. 麥金託什蘋果
mciroflame n. 微焰
mcps n.(mc/s mc/ses)=megacycles per second 兆赫
mcroelement n. 微時單元
mcrogrid n. 微電網
mcu n. 最小編碼單元
md n.DOS命令︰建立一個新的子目錄
mdct n. 改良型離散餘弦轉換
me n. 我
meacock n. (廢)懦夫
meaconing n.虛造干擾設備
mead n. 蜂蜜酒
meadow n. 草地
meadowland n. 草地, 牧場