meladiabase


n. 暗色輝綠岩

【中文解釋】

n. 名詞
meiosis n. (生)減數分裂
meiostemonous adj. 雄蕊較花瓣少的
meiotic adj. 減數分裂的
Meissen n. 麥森(德國一城市)
meistersinger n. (德)工人歌星
meizoseismal n. 強震的
Mekong n.湄公河
mel n. 蜂蜜
melaconite n.土黑銅礦
melada n. 糖膏
meladiabase n. 暗色輝綠岩
meladiorite n. 暗色閃長岩
melaena n. 黑糞症, 黑糞
melagabbro n. 暗色輝長岩
melagra n.肢痛
melagranodiorite n. 暗色花岡閃長岩
melainotype n.鐵版照相法
melaleuca n. 白千層屬
melalgia n. 肢痛
melam n. 蜜白胺