metachronism


n. 偽〔地層〕時序

【單字音標】

國際音標:[ məˈtækɹənɪzm ]

【中文解釋】

n. 名詞
metabrushite n. 脂磷鈣石
metacarpal n. 掌骨
metacarple n. 掌骨
metacarpophalanx n. 掌骨與指骨
metacarpus n. 掌
metacenter n.定傾中心
metacentre n.定傾中心
metachlorite n. 葱綠泥石
metachromatic adj. 因光異色的
metachromatism n. 因光異色現象
metachronism n. 偽〔地層〕時序
metachrosis n. 變色機能
metacinnabarite n.黑辰砂礦
metacinnaber n. 黑辰砂
metaclase n. 次生劈理岩
metacleithrum n. 後匙骨
metacognition n. 後設認知
metacolloid n. 結晶膠體
metacommentary n. 衍生注解;衍生評語
metacommunity n. 關聯群聚;關聯群落