metadiabase


n. 偽輝綠岩;變輝綠岩

【中文解釋】

n. 名詞
metaconid n. 下後錐
metaconule n. 後峯
metacoracoid n. 後烏喙骨【與 Coracoid 所指相同】
metacristobalite n. 變方矽石
metacryst n. 變斑晶
metacrystalline n. 亞晶的
metacrystals n. 變斑晶
metacyesis n. 子宮外孕, 子宮外妊娠
metadata n.(計)元數據
metadentine n. 後齒質
metadiabase n. 偽輝綠岩;變輝綠岩
metadiorite n. 偽閃長岩;變閃長岩
metadiscoidal adj. 變盤形的
metadolomite n. 變白雲岩
metadyne n. 微場擴流發電機
metaethics n. 後設倫理學
metafemale n. 超雌
metafiction n.超小說(現代小說流派或其作品
metagabbro n. 變輝長岩
metagalaxy n. 總星系