microevolution


n.微進化

microelectronics n. 微電子學
microelectrophoresis n. 顯微電泳法
microelement n. 微量元素
microemulsion n. 微乳液;微乳化[作用]
microemulsions n. 微乳劑
microencapsulate vt.把…裝入微膠囊
microencapsulation n. 微包囊化
microenvironment n. (生)小環境
microetch n. 微刻蝕
microeutaxitic n. 微條紋斑狀〔火山岩〕
microevolution n.微進化
microexamination n. 顯微觀察
microfabric n. 微岩組
microfarad n. 微法拉
microfault n. 小斷層
microfauna n. 微動物相
microfelsite n. 微晶霏細岩
microfelsitic n. 微〔晶〕霏細長石質〔結構〕
microfiber n. 微細纖維
microfiche n. 縮微平片