neoevolutionism


n. 新演化主義

【中文解釋】

n. 名詞
neocranium n. 新顱
neocryptozoic n. 新隱生元
neocryst n. 次生晶;新生晶
neocrystallization n. 新結晶作用
neocrystic n. 次生晶狀;新生晶狀
neocyte n. 幼稚白血球,未熟白血球
neodarwinism n. 新達爾文主義
neodymium n. 釹
neoeffusives n. 新噴出岩
neoeluvium n. 新殘積層
neoevolutionism n. 新演化主義
neofascism n.新法西斯主義
neofascist n. 新法西斯主義者 a. 新法西斯主義的
neofetal n. 新胎的
neofunctionalism n. 新功能論
Neogaea n. 新熱帶區
neogastropoda n. 新腹足類
Neogene n. (地)新第三紀
neogenesis n. (醫)再生
neogenic n. 新生的