omnigenous


adj. 各種各樣的

ommatophore n. 擔眼器
omni n. 全,全部,總,遍
omnibearing n. 全方位的,全向的
omnibus n. 公共汽車 a. 綜合性的
omnicompetent adj. 有全權的
omnidirectional adj. 全向的
omnidistance n. 至無線電信標的距離,全程
omnifarious adj. 各種各樣的
omnific adj. (罕)創造一切的
omniform adj. 呈現各種形態的
omnigenous adj. 各種各樣的
omnigraph n. 電碼習聽器, 縮圖器
omnimate n. 簡化的自動生產設備
omniparity n.一切平等
omnipotence n. 全能
omnipotent adj. 全能的
omnipresence n. 無所不在, 普遍
omnipresent adj. 無所不在的, 普通存在的
omnirange n. 全向導航系統
omniscience n.全知