ontogeny


n. 個體發育, 個體發生, 個體發生學

onslaught n.突擊
onspeed n. 達到額定速度
onstage adj. 舞臺表演區的
Ontario n. 安大略
ontic adj. 本體的, 實體的, 具有實體的
ontime n. 定時
onto prep. 在…之上, 向…之上, 對…了解
ontogenesis n. 個體發育, 個體發生
ontogenetic adj. 個體發育的, 個體發生的
ontogenic adj. 個體發育的, 個體發生的
ontogeny n. 個體發育, 個體發生, 個體發生學
ontologic adj. 本體論的, 實體論的
ontological adj. 本體論的, 實體論的, 存在論的
ontologist n. 本體論者, 實體論者, 存在論者
ontology n. 本體論, 實體論, 存在論
onus n. 負擔
onward adj. 向前的 ad. 向前
onwards ad.向前地
onychia n. 甲床炎, 爪床炎
onychiopsis n. 類金粉蕨〔屬〕