phosgenite


n. 角鉛礦

phorminx n. 福明克斯琴
phormium n. 紐西蘭麻屬
phorocyte n. 結締組織細胞
phorogenesis n. 地殼滑動作用
phorohacos n. 鴨
phorology n. 病媒學, 菌郵學, 菌遞學
phoronid n. 帚蟲
phoronidea n. 箒蟲類
phoronomics n. (罕)動學, 運動學
phosgene n. 光氣, 二氯化羰
phosgenite n. 角鉛礦
phosham n. 磷酸二銨
phospham n. 磷胺
phosphamidon n. (農藥)福賜米松, 磷胺
phosphammile n. 磷銨石
phosphatase n. 磷酸酶, 磷酸酯酶
phosphate n. 磷酸鹽, 磷酸酯 , 磷肥
phosphatic adj. 磷酸鹽的, 含磷酸鹽的
phosphatide n. 磷脂酸酯 , 磷脂
phosphatidylcholine n. 卵磷脂