rhinoclysis


n. 鼻腔衝洗術

【中文解釋】

n. 名詞
rhinencephalon n. 嗅腦
rhinestone n.水晶之一種
rhinidae n. 圓犁頭鰩科
rhininae n. 圓犁頭鰩亞科
rhinitis n. 鼻炎
rhino n. (俚)錢, 現金, 犀牛
rhinobatos n. 琵琶鱝屬
rhinocauthectomy n. 內眥切開術
rhinoceros n. 犀牛
rhinocerotic adj. 犀牛的, 像犀牛的
rhinoclysis n. 鼻腔衝洗術
rhinolaryngitis n. 鼻喉炎
rhinolaryngology n.鼻喉科學
rhinolaryngoscope n. 鼻喉鏡
rhinolith n. 鼻石
rhinologist n. 鼻科醫生, 鼻科學專家
rhinology n. 鼻科學
rhinopathy n. 鼻病
rhinopharyngitis n. 鼻咽炎
rhinoplastic adj. 鼻整形術的