sclerogenous


adj. 致硬化的

sclerite n. (昆)骨片
scleritis n. 鞏膜炎
sclerits n. 骨片
sclerobase n. 硬化基部
scleroblast n. 生骨細胞,骨針細胞
scleroclase n. 脆硫砷鉛礦
scleroderma n. 硬皮病
sclerodermatous adj. 硬皮病的, 皮硬化症的
sclerodermi n. 堅皮類
sclerodermite n. 硬皮
sclerogenous adj. 致硬化的
scleroid adj. 硬質的
scleroma n. 硬腫, 硬結
sclerometer n. 硬度計
scleroparei n. 硬頰類
sclerophthalmia n. 乾眼病
sclerophyll n. 硬葉
sclerophyte n. 硬葉植物
scleroprotein n. 硬蛋白質
scleroscope n. 反跳硬度計