sidewheel


adj. 每側皆有外輪的

sideswipe vt. 沿邊擦過 n. 側擊
sidetone n. 側音
sidetrack n. 側線 vt. 將…轉入側軌, 轉變話題, 拖延處理
sidetracking n. 側鑽
sidewalk n. 人行道
sidewall n. 輪胎側壁, 邊牆
sideward adj. 旁邊的 ad.向側面地
sidewards adv. 向旁邊地
sideway n. 小路, 小巷, 人行道 a. 旁邊的, 向側面的 ad. 向旁邊, 向側面地
sideways adv. 向旁邊 a. 旁邊的
sidewheel adj. 每側皆有外輪的
sidewheeler n. 側明輪船
sidewind adj. 側氣流
sidewise adj. 橫斜的, 向側面地
sidicon n. 矽靶視像管
siding n. 鐵路的側線, 旁軌, 岔線
sidle vt. 橫著走 vi. 橫著走 n. 側走
Sidney n. 錫得尼
sieba n. 西拔
siedlung n. 居住區{德文}