sulfabromomethazine


n. 磺胺溴化雙鉀嘧啶

【中文解釋】

n. 名詞
sulcatol n. 蠹聚集費洛蒙
sulcatostrophia n. 凹扭形貝
sulci n. 槽
sulciform adj. 槽形的
sulciplicate n. 槽褶緣型
sulcus n.(解)溝
suldae n. 豬科
suldenite n. 閃安岩
sulfa n.磺胺類藥劑 a.磺胺基的
sulfabromomerazine n. 磺胺溴鉀嘧啶
sulfabromomethazine n. 磺胺溴化雙鉀嘧啶
sulfacetamide n.磺胺醋 
sulfadiazine n.磺胺嘧啶(縮寫做SD)
sulfadimethoxine n. 達美磺胺
sulfadoxine n. 異達美磺胺
sulfamerazine n. 磺胺甲嘧啶
sulfamethazine n. 磺胺二甲嘧啶
sulfamethoxazole n. 磺胺甲噁唑
sulfanilamide n. 磺胺
sulfanitran n. 磺胺乃胺