sulphonate


n.磺酸鹽(或酯)

sulphate n.硫酸鹽
sulphating n. 硫酸鹽化
sulphide n.硫化物
sulphidizing n. 硫化
sulphinyl n.亞硫 基
sulphion n.硫離子
sulphite n.亞硫酸鹽
sulphoborite n. 硫硼鎂石
sulphohalite n. 氟硫鹽
sulphonamide n.硫胺類藥劑
sulphonate n.磺酸鹽(或酯)
sulphonation n. 磺化反應
sulphone n. 碸
sulphonic adj. 酸性硫酸基的
sulphonium n.
sulphonmethane n.(藥)雙乙磺丙烷
sulphonyl n.磺 (基)
sulphur n. 硫
sulphurate v.使硫化 n.硫磺燻蒸器(漂白器)
sulphuration n.硫化(作用)