heptachlor


n 七氯(一種殺蟲劑)

hepatotoxemia n. 肝毒素血症
hepatotoxic adj. 肝毒素的
hepatotoxicity n. 肝臟毒性, 肝中毒
hepatotoxin n. 肝毒素, 肝細胞毒素
hepcat n. 爵士音樂迷
Hephaestus n. 赫菲斯托斯
Heppelwhite n. 海普懷特式傢俱 a. (指傢俱)海普懷特式的
Hepplewhite n. 赫波懷特式傢俱
hepta n.七
hepta- pref. 字首表示"七"
heptachlor n 七氯(一種殺蟲劑)
heptachord n. 七弦琴
heptad n. 七個
heptaglot adj. 使用七種語言的
heptagon n. 七角形
heptagonal adj. 七角的
heptagynian adj. 具七雌蕊的
heptahedron n. 七面體
heptamerous adj. 由七部分構成的
heptameter n. 七步格