hyalocrystalline


n. 玻晶質

【中文解釋】

n. 名詞
hyaena n.鬣狗
hyaenodon n. 鬣齒獸
hyakobasalt n. 玻質玄武岩
hyalescence n. 透明似玻璃的性質或狀態
hyalin n. 透明素 透明蛋白
hyaline adj. 玻璃似的 n. 鏡似的海
hyalinea n. 玻璃蟲
hyalinization n.透明樣變化
hyalinocrystalline n. 玻璃晶質
hyalite n. 玻璃蛋白石
hyalocrystalline n. 玻晶質
hyalodacite n. 玻質英安岩
hyalodiabase n. 玻質輝綠岩
hyalograph n.玻璃書寫器
hyalography n.玻璃書寫術
hyaloid adj. 玻璃狀的 n. 玻璃狀膜
hyalomelane n. 玄武玻璃
hyalomere n. 血小板透明部(區)
hyalomma n. 長鬚壁蝨屬
hyalophane n. 鋇冰長石