hyalodiabase


n. 玻質輝綠岩

【中文解釋】

n. 名詞
hyalescence n. 透明似玻璃的性質或狀態
hyalin n. 透明素 透明蛋白
hyaline adj. 玻璃似的 n. 鏡似的海
hyalinea n. 玻璃蟲
hyalinization n.透明樣變化
hyalinocrystalline n. 玻璃晶質
hyalite n. 玻璃蛋白石
hyalocrystalline n. 玻晶質
hyalodacite n. 玻質英安岩
loft n. 閣樓 vt. 把…高擊出去
hyalodiabase n. 玻質輝綠岩
hyalograph n.玻璃書寫器
hyalography n.玻璃書寫術
hyaloid adj. 玻璃狀的 n. 玻璃狀膜
hyalomelane n. 玄武玻璃
hyalomere n. 血小板透明部(區)
hyalomma n. 長鬚壁蝨屬
hyalophane n. 鋇冰長石
hyalopilitic n. 玻晶交織結構的
hyaloplasm n.透明質