karyogen


n. 核鐵質

【中文解釋】

n. 名詞
karstbora n. 喀斯特布拉風
karstenite n. 硬石膏
karstic n. 喀斯特的
kart n.小型賽車
karton n. 厚紙
Karun n. 克魯恩河(伊朗)
karyapsis n. 核結合,核融合
karyoblast n. 核胚細胞(最原始之紅血球)
karyocyte n. 核細胞
karyogamy n.(生)同性配子之互相融合
karyogen n. 核鐵質
karyogenesis n. 核生成
karyogram n.(生)染色體組型
karyokinesis n.(生)有絲分裂
karyolobism n. 核分葉
karyology n. 核學
karyolymph n. (生)核液, 核漿
karyolysis n.(生)核溶解
karyomere n. 染色小粒,少量核質泡
karyomicrosome n. 核微粒體