karyolysis


n.(生)核溶解

karyoblast n. 核胚細胞(最原始之紅血球)
karyocyte n. 核細胞
karyogamy n.(生)同性配子之互相融合
karyogen n. 核鐵質
karyogenesis n. 核生成
karyogram n.(生)染色體組型
karyokinesis n.(生)有絲分裂
karyolobism n. 核分葉
karyology n. 核學
karyolymph n. (生)核液, 核漿
karyolysis n.(生)核溶解
karyomere n. 染色小粒,少量核質泡
karyomicrosome n. 核微粒體
karyomitosis n. 絲狀分裂
karyomorphism n. 核形,核式
karyon n.(生)細胞核
karyoplasm n. 核質
karyoplast n. 核細胞
karyorrhexis n. 核破裂,核崩解
karyosome n.(生)染色質核仁