gentes


pl. (gens的複數)氏族

【單字音標】

國際音標:[ ˈdʒɛn.tiːz ]
KK音標:[ 'dʒɛntiz ]

Genovese n. = Genoese
genre n. 類型
genro n.元老政治家
gens n. 氏族
gent n.紳士
gentamicin n.(微)慶大黴素
gentamycin n. 僅大黴素
genteel adj. 有教養的
genteelism n.高雅行為
genteelly ad.有教養地
gentes pl. (gens的複數)氏族
gentex n. 歐洲電報交換網路
genthelvite n. 鋅日光石
genthite n. 矽鎳石
gentian n. 龍膽屬植物
gentianaceous adj. 龍膽屬植物的
gentianella n.無莖龍膽
gentianine n. 龍膽寧
gentianose n. 龍膽三糖
gentile n.非猶太人 a.非猶太人的