genre


n. 類型

【單字音標】

國際音標:[ (d)ʒɑn.ɹə ]
KK音標:[ 'ʒɑnrə ]

【字形變化】

名詞複數:genres

Genoese adj. 熱那亞的 n.熱那亞人
genoise n. 夾有奶油或果醬的多層海綿蛋糕
genome n. 基因組, 染色體組
genomics n. 基因學, 基因體學
genomorph n. 形式屬
genorheithrum n. 進化血統
genotoxicity n. 基因毒性
genotype n. 基因型, 遺傳型
genouillere n.護膝
Genovese n. = Genoese
genre n. 類型
genro n.元老政治家
gens n. 氏族
gent n.紳士
gentamicin n.(微)慶大黴素
gentamycin n. 僅大黴素
genteel adj. 有教養的
genteelism n.高雅行為
genteelly ad.有教養地
gentes pl. (gens的複數)氏族