genotype


n. 基因型, 遺傳型

【單字音標】

國際音標:[ ˈdʒɛn.əʊ.taɪp ]
KK音標:[ 'dʒɛno͵taɪp ]

genocide n. 種族滅絕
genodeme n. 遺傳亞族群;基因亞族群
genoecodeme n. 基因生態同類群
Genoese adj. 熱那亞的 n.熱那亞人
genoise n. 夾有奶油或果醬的多層海綿蛋糕
genome n. 基因組, 染色體組
genomics n. 基因學, 基因體學
genomorph n. 形式屬
genorheithrum n. 進化血統
genotoxicity n. 基因毒性
genotype n. 基因型, 遺傳型
genouillere n.護膝
Genovese n. = Genoese
genre n. 類型
genro n.元老政治家
gens n. 氏族
gent n.紳士
gentamicin n.(微)慶大黴素
gentamycin n. 僅大黴素
genteel adj. 有教養的