genome


n. 基因組, 染色體組

【單字音標】

國際音標:[ ˈdʒiː.nəʊm ]
KK音標:[ 'dʒi͵nom ]

geniuses pl. genius名詞的複數
genlock n. 強制同步系統,同步耦合器(電視設備的)
Genoa n. 熱那亞
genoblast n. 生殖原細胞
genocidal adj. 種族滅絕的
genocide n. 種族滅絕
genodeme n. 遺傳亞族群;基因亞族群
genoecodeme n. 基因生態同類群
Genoese adj. 熱那亞的 n.熱那亞人
genoise n. 夾有奶油或果醬的多層海綿蛋糕
genome n. 基因組, 染色體組
genomics n. 基因學, 基因體學
genomorph n. 形式屬
genorheithrum n. 進化血統
genotoxicity n. 基因毒性
genotype n. 基因型, 遺傳型
genouillere n.護膝
Genovese n. = Genoese
genre n. 類型
genro n.元老政治家