genro


n.元老政治家

【單字音標】

國際音標:[ ˈɡɛnɹəʊ ]
KK音標:[ 'gɛn'ro ]

【字形變化】

名詞複數:genros

genoise n. 夾有奶油或果醬的多層海綿蛋糕
genome n. 基因組, 染色體組
genomics n. 基因學, 基因體學
genomorph n. 形式屬
genorheithrum n. 進化血統
genotoxicity n. 基因毒性
genotype n. 基因型, 遺傳型
genouillere n.護膝
Genovese n. = Genoese
genre n. 類型
genro n.元老政治家
gens n. 氏族
gent n.紳士
gentamicin n.(微)慶大黴素
gentamycin n. 僅大黴素
genteel adj. 有教養的
genteelism n.高雅行為
genteelly ad.有教養地
gentes pl. (gens的複數)氏族
gentex n. 歐洲電報交換網路